Tule tekemään merkityksellistä työtä HUS Psykiatrialle


Ilmoitus julkaistu: 12.04.2024
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: HUS Psykiatria
Työnimike: Erikoistuva lääkäri
Työn alkamisajankohta: syksy -24
Haun deadline: 31.07.2024
Palkkaus: Uraporrasmalli
Minimikoulutus: lääketieteen lisensiaatti
Yhteystiedot: Janita Leikas
rekrypsykiatria@hus.fi
0406545851
HUS Psykiatrian Tikkurilan ja Myyrmäen mielialahäiriöiden ja yleispsykiatrian poliklinikoiden työryhmään haetaan erikoistuvaa lääkäriä elokuusta 2024 alkaen. Palvelujakso sopii erinomaisesti niin yleislääketieteen kuin työterveyshuollon erikoislääkäriopintojen reunapalveluksi, kuin myös psykiatriaa erikoisalana harkitsevien tutustumisjaksoksi!

Työterveyshuollon erikoistuville lääkäreille palvelujakso hyväksytään erikoisalan mukaiseksi reunapalveluksi, lisäksi HUS Psykiatrian työkyvynarvioyksikössä on mahdollista toteuttaa kuntoutukseen liittyvää työterveyshuollon erikoispalvelua.

Poliklinikoilla toimii Tikkurilassa viisi työryhmää, jotka hoitavat perustehtävänsä mukaisesti masennuksesta, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, ahdistus- ja persoonallisuushäiriöistä, ja nuorten aikuisten hoitoa erikoissairaanhoidossa. Arviointityöryhmä toteuttaa erikseen perustasolta erikoissairaanhoitoon lähetteellä tulevien potilaiden psykiatrisia tutkimus- ja hoidonsuunnittelujaksoja. Myyrmäessä toimiva poliklinikka toimii valikoimattomasti, hoitaen potilaita kaikista potilasryhmistä.

Poliklinikkamme palvelujakson aikana oppii juuri perusterveydenhuollon erikoislääkärin päivittäiseen työhön soveltuvia taitoja psykiatristen potilaiden kohtaamisessa, arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa.

Palvelujakson tavoitteena on omata hyvät ja monipuoliset perusvalmiudet psykiatrisesta erotusdiagnostiikasta (mm. mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt, psykoosisairaudet, ADHD, tunne-elämän epävakaa persoonallisuus), hoidon suunnittelusta (lääkehoito, psykoterapia, neuromodulaatiohoidot) sekä psykiatrisen erikoissairaanhoidon toiminnasta. Psykiatrisen palvelujärjestelmän ja toimintatapojen tunteminen on hyödyksi, jotta osaa toimia tehokkaasti ja soveltaa psykiatrista osaamista myös muussa ympäristössä.

Poliklinikallamme tarjoamme viikoittaisen säännöllisen erikoislääkärin lähiohjauksen. HUS Psykiatrialla on viikoittainen toimipaikkakoulutus, jossa käsitellään eri psykiatrian alojen niin perustaitoja kuin edistyneemmille soveltuvia aiheita. Erikoistuvalla lääkärillä on työskennellessään mahdollisuus osallistua psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheen seminaareihin joka toinen viikko, ja HUS:n ja yliopiston tarjoamaan psykiatrian sisäiseen sekä ulkopuoliseen koulutukseen, kuten psykiatripäiville. Poliklinikalla toteutuu myös säännöllinen psykiatrian sisäinen neuropsykiatrinen konsultaatiotoiminta.

Lääkäri vastaa poliklinikallamme erikoislääkärin ohjauksessa diagnostiikasta, hoidon suunnittelusta osana moniammatillista tiimiä. Työntekijältämme toivomme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja ja erityisesti halua oppia uutta. Sopiva ajankohta psykiatrian erikoissairaanhoidon reunapalvelulle poliklinikallamme olisi yleensä siinä vaiheessa, kun työkokemusta on jo ehtinyt kertyä muutama vuosi. Poliklinikallamme toimiminen edellyttää jonkun alan erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeutta (KELA edellyttää).

Yleislääketieteen reunapalveluja suorittavalle lääkärille sopiva palvelujakson kesto on yleensä n. kuusi kuukautta (tai enemmän) taitojen omaksumiseksi. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan verrattuna muuhun erikoissairaanhoitoon.

Mikäli kiinnostuit, olethan yhteydessä!

Osastonylilääkäri, Tikkurila & Myyrmäki kari.aaltonen@hus.fi tai rekrypsykiatria@hus.fi