Digilääkäri Etelä-Karjalaan


Ilmoitus julkaistu: 11.07.2024
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Työnimike: Digilääkäri
Työn alkamisajankohta: Sopimuksen mukaan
Haun deadline: 31.07.2024
Viikottainen työaika: 38,25 h/vko tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: LS ja paikallinen palkkaussopimus
Minimikoulutus: lääketieteen lisensiaatti
Yhteystiedot: Marianne Svahn
laakarirekry@ekhva.fi
040 137 2320
Haemme Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle digilääkäriä perusterveydenhuoltoon 1.8.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Digilääkärinä hoidat potilaita digitaalisissa palvelukanavissa sekä toimit konsultaatiotukena tarvittaessa eri ammattiryhmille. Pääset mukaan pilottiimme, jossa tarjoamme hoitaja-avusteisia lääkärin etävastaanottoja terveysasemillamme. Etädiagnostiikkalaitteiden (mm. stetos- ja otoskooppi) käyttö mahdollistaa potilaan tutkimisen videoyhteyden avulla. Laitteita käyttävät terveysasemiemme koulutetut sairaanhoitajat. Voit toimia myös kollegoiden tukena digiasioissa.

Työn tekeminen onnistuu etänä mistä tahansa EU-maasta ja myös osa-aikatyö on mahdollista. Työtä tehdään pääsääntöisesti virka-aikaan ma-pe klo 8-16 välillä. Mikäli haluat tehdä työtä myös kivijalkavastaanotolla, on sekin mahdollista missä tahansa terveysasemalla Etelä-Karjalan alueella. Työhön ei sisälly päivystysvelvoitetta, halutessasi voit kuitenkin osallistua hyvinvointialueen yle-päivystyksiin. Käyttämämme potilastietojärjestelmänä on Lifecare.

Työnantajana Etelä-Karjalan hyvinvointialue on koulutusmyönteinen ja mahdollistamme oman ammattitaidon kehittämisen lisäkoulutuksin. Toivommekin, että haluat kehittää niin itseäsi kuin organisaatiotamme. Tulet hyvin ihmisten kanssa toimeen ja auttamishalu on lähellä sydäntäsi. Meillä niin sinä kuin asiakaskin saa olla oma itsensä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94 4 §). Osaaminen yleislääkärin monipuolisesta työstä sekä etä- ja chat vastaanottotyöstä katsotaan eduksi. Sinulla tulisi olla minimissään 2 vuoden kokemus lääkärin työstä terveysaseman vastaanotolla. Arvostamme innokkuutta rohkeasti kokeilla uusia toimintatapoja, luovaa ongelmanratkaisukykyä, nopeaa päätöksentekokykyä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Sujuvat tietotekniset taidot, kyky oppia uusia järjestelmiä sekä hyvä kirjallinen suomen kielen taito ovat edellytyksenä tehtävään.

Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa. Hyvinvointialueella on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: https://www.ekhva.fi/Kyselyt ja lomakkeet/Infektioturvallisuuskysely.

Oheisesta linkistä pääset suoraan hakuun: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/digilaakari-604455/