Sivuston käyttöehdot


1 Yleistä

Sivustoa ylläpitää Kandidaattikustannus Oy (KKOy). Sivuja käyttämällä hyväksyt nämä ehdot siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Ehdot koskevat kaikkea sivuston käyttöäsi.  KKOy voi tehdä lisäyksiä, muutoksia tai parannuksia sivuston tietoihin. KKOy pidättää itsellään oikeuden koska tahansa muuttaa, tehdä lisäyksiä tai poistaa materiaalia sivustolta kokonaisuudessaan tai osittain ilman ennakkovaroitusta. Jos jatkat sivuston käyttöä sen jälkeen, kun muutokset on julkistettu tällä sivulla, hyväksyt siten muutokset.

2 Tekijänoikeudet

Mitään verkkosivuston tietoja ei saa muokata, käyttää, esittää, siirtää tai muulla tavoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa. Verkkosivuston tiedoista ei saa poistaa mitään niissä olevia tekijänoikeustietoja tai vastaavia omistusoikeutta ilmaisevia ilmoituksia. Hyväksyt vastuusi materiaalien luvattoman kopioinnin estämisestä. Sivustoilla olevien materiaalien luvaton käyttö tai jakelu voi olla tekijänoikeus- tai tavaramerkkilain ja/tai muiden lakien vastaista toimintaa, josta voi seurata rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Sivustoilla olevia media- ja lehdistötiedotteita voidaan käyttää julkisessa viestinnässä. Tällöin lähteenä pitää mainita palveluntarjoaja.

3 Käyttäjien luoma sisältö

Käyttäjien luomalla sisällöllä tarkoitetaan sellaista sisältöä, jota sivuston käyttäjät luovat tai lataavat sivustolle, esim. ilmoituksia ja työpaikka-arvosteluja. Käyttäessäsi tällaisia toimintoja sivustolla osallistut suoraan sisällöllä, josta olet itse vastuussa ja josta voit käyttäjänä joutua vastuuseen. KKOy:llä on oikeus poistaa käyttäjien luomaa sisältöä osittain tai kokonaan, jos se on osittain tai kokonaan lain vastaista tai jos sen voidaan katsoa muulla tavoin voivan aiheuttaa vahinkoa KKOy:lle.

Lähettämällä aineistoa KKOy:lle sähköpostitse tai sivuston välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät haitalliset ominaisuudet. KKOy ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista.

4 Sivulinkit

KKOy voi tarjota sivuillaan linkkejä ulkopuolisille tahoille kuuluville verkkosivuille. Jos käytät näitä linkkejä, poistut KKOy:n sivustolta. KKOy:llä ei ole vaikutusvaltaa näihin sivustoihin, eikä KKOy vastaa niiden materiaalista.

5 Vastuun rajoitus

KKOy ei anna mitään takuita sivuston toiminnasta tai saatavuudesta eikä sivujen sisällön paikkansapitävyydestä. KKOy:llä ei ole velvollisuutta päivittää verkkosivujen tietoja tai muuta aineistoa. Emme ota vastuuta siitä, mikäli sivuilla olevaa tieto ei ole ajantasaista sillä hetkellä, kun sivustoilla vieraillaan. KKOy ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivustojen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. KKOy ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.