Päivystäminen Lahden akuutissa


Kun neljännen vuoden oikeudet pamahtaa Valvirasta, voit toimia sairaalalääkärin sijaisena. Tämä käsittää osastotyöskentelyn lisäksi myös päivystämisen yleensä keskussairaaloiden sisätautien linjalla. Nykyisin päivystäminen keskittyy enemmän ja enemmän suurempiin ”yhteispäivystyksiin” sairaaloissa. Yksittäiset terveyskeskuspäivystykset ovat katoamassa. Saman katon alla keskussairaalassa saattaa olla sisätautipäivystys, kirurgian päivystys, hammaslääkäripäivystys, lasten päivystys ja yleislääketieteen (terveyskeskustasoiset potilaat) päivystys. Potilaiden jakaminen eri linjoille toteutetaan sairaanhoitajan tai lääkärin toimesta (Triage). Potilaat tulevat joko terveyskeskuslääkärin lähetteellä, ambulanssilla tai oma-aloitteisesti. Yhteispäivystysten hyvä puoli on se, että diagnostiikka on käytettävissä vuorokauden ympäri (laboratorio ja röntgen). Lisäksi konsultaatio on helppoa – voit kävellä viereiseen valvontahuoneeseen ja kysyä esim. kirurgiaan erikoistuvan lääkärin apua. Usein teet yhteistyötä erikoistuvan lääkärin kanssa. Toki hoitajien kanssa olet myös jatkuvassa symbioosissa.

Vähän sairaalasta riippuen voit myös päivystää operatiivista linjaa sekä tietyin ehdoin myös yleislääketieteen potilaita. Päijät-Hämeen keskussairaalan Akuutti 24:ssä tai tuttavallisemmin Akuutissa, voit tutkia ja hoitaa sekä kirurgisia että sisätautisia potilata. Jos olet suorittanut esim. psykiatrian kurssin, voit tutkia myös psykiatrisia potilaita. Kandi tutkii lähtökohtaisesti D-kiireellisyysluokkaa. Tähän joukkoon mahtuu monen sorttista ongelmaa, joista merkittävä osa ei ole oikeasti akuuttia vaivaa, vaan oikeastaan terveyskeskustasoista vaivaa. Joka tapauksessa D-triagen potilaista on turvallista aloittaa, harvemmin joudut sormi suussa hätätilapotilaan kanssa ansaan. Voit siis rauhassa miettiä ja konsultoida – konsultaatiomahdollisuudet ovat erinomaiset. Kun kehityt työssä, voit alkaa tutkimaan haastavampia potilaita.

Viidennellä vuosikurssilla on vielä paljon opittavaa peruskurssien suhteen, (naiset, lapset, korvat, ihotaudit, psyka ja yle) mutta kliinisten blokkien suorittaminen antaa hyvät edellytykset hoitaa itsenäisesti suurta osaa ihmisten vaivoista. Näin ollen töiden tekeminen koulun ohella on enemmän kuin suositeltavaa. Sopiva työtahti on esimerkiksi 1-5 vuoroa kuukaudessa. Osa jaksaa tehdä enemmän ja lomilla kannattaa päivystää paljon.

Päivystäminen on joka päivä erilaista. Keskimäärin samankaltaisia potilastapauksia on paljon, mutta siitä huolimatta jokainen tapaus voi olla täysin yllättävä. Potilastietojärjestelmän listalla lukeva tulosyy ei useinkaan kerro mitään potilaan todellisesta vaivasta. Asia korostuu etenkin vanhuksilla. Vanhuspotilaiden kanssa toimimiseen saakin mielestäni parhaimmat valmiudet terveyskeskuksen vuodeosastolla, josta itse koin äärettömästi hyötyä päivystystöiden aloittamista ajatellen. Vuodeosastolla vanhuspotilaan hoitoketju ja moninaisten oireiden kehittyminen tulevat tutuksi. Merkittävä osa päivystyksen potilaista ovat monisairaita vanhuksia, jotka asuvat joko yksin tai palvelutalossa. Jonkin akuutin vaivan vuoksi yleensä kotihoitaja tai vanhainkodin hoitaja soittaa ambulanssin. Yleisin oire on varmaankin sekavuus, jonka taustalla voi olla lähes mitä tahansa. Vanhuspopulaatio kasvaa jatkuvasti, kun suuret ikäluokat eläköityvät.

Päivystyksessä opit joka päivä uutta ja työnkuva on monipuolinen. Toimenpiteitä saa tehdä runsaasti ja potilaiden kanssa vuorovaikuttamisessa kehittyy joka päivä. Melkeinpä paras anti on juuri potilas-lääkärisuhteiden luominen, etenkin jos osaa ottaa asioita huumorilla. Työ kehittää myös stressinsietokykyä, koska suurimman osan ajasta työskentelet pieni liekki perseen alla. Potilaita nimittäin riittää. Yövuorot ovat usein rauhallisia, joten ei välttämättä ole huono idea aloittaa päivystämistä yövuoroilla.

-Toni S.