Syväriprojekti


Ilmoitus julkaistu: 12.06.2023
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: HUS
Työnimike: Syventävien opintojen tekijä
Työn alkamisajankohta: mahdollisimman pian
Haun deadline: 30.09.2023
Palkkaus:
Minimikoulutus: lääketieteen ylioppilas
Yhteystiedot: Satu Lamminmäki
satu.lamminmaki@hus.fi
Tarjolla mielenkiintoinen syventävien opintojen projekti valmiiksi kerätyn materiaalin parissa.

Tutkimuksessa selvitetään kuulovammaisten nuorten psyykkisiä oireita sekä jatko-opintoihin hakeutumista (kliinisessä työssä olemme havainneet ns. alisuoriutumista). Aineisto koostuu noin 245 nuoresta, jotka ovat syntyneet vuosina 2000-2005. Sairauskertomuksista on kerätty tiedot kuulonaleneman vaikeusasteesta, tyypistä, etiologiasta, kojeiden käytöstä, opinnoista (lukio vs ammattiopinnot) sekä mahdollisista psyykkisistä komorbiditeeteistä.

Tutkimuksessa on mukana statistikko. Aineistosta tulee useampi tutkimusartikkeli.

Syventävien opintojen tekijä:
• Tekee englanninkielisen ei-systemaattisen kirjallisuuskatsauksen joko kuulovammaisten nuorten psyykkisistä oireista tai jatko-opinnoista. Kirjallisuuskatsaus toimii kirjoitettavan artikkelin introduktiona sekä diskussion pohjana.
• Osallistuu tulosten tulkintaan ja kuvaajien tekemiseen.
• Kirjoittaa artikkelin tutkimusryhmän muiden jäsenten kanssa. Artikkeli soveltuu HY:n ohjeiden mukaisesti syventävien opintojen tutkielmaksi.

Mitä tarjoamme:
• Kansanterveydellisesti merkittävän ja mielenkiintoisen projektin
• Mahdollisuuden perehtyä huonokuuloisuuden etiologiaan, diagnostiikkaan, kuulokojeisiin, sisäkorvaimplantteihin, moniammatilliseen kuntoutukseen, oppimisen ja koulunkäynnnin tukiin, psykiatriaan jne. Oma mielenkiintosi määrittää, kuinka syvällisesti mihinkin osa-alueeseen haluat perehtyä.
• Kaksi asiaan paneutunutta ohjaajaa, hyvän ohjaajatuen
• Säännölliset syväritapaamiset sekä nopeat on-line konsultaatiot/avun aina tarvittaessa
• Mahdollisuuden jatkaa aina väitöskirjaprojektiksi asti

Mitä odotamme syventävien opintojen tekijältä:
• Oma-aloitteellisuutta ja työn sujuvaa edistämistä
• Riittävän laajaa kirjallisuuteen perehtymistä
• Sujuvaa kirjoitetun englannin kielen taitoa (taitoa voi parantaa medical/scientific writing-kurssin avulla)
• Valmiuksia opetella tarvittaessa esim. grafiikkaohjelman käyttöä

Aikataulu:
o Kirjallisuuteen perehtymisen/artikkelin introduktion kirjoittamisen voi aloittaa heti
o Tilastollinen analyysi, tulokset kuvineen on tarkoitus olla valmiina elo-syyskuussa.
o Artikkelin submissio loppusyksystä tai alkuvuodesta.

Riina Niemensivu, LT, KNK-el
Satu Lamminmäki, LT, KNK-el