Syväriprojekti iäkkäiden monilääkityksestä!


Ilmoitus julkaistu: 07.01.2021
Työnimike: Syvärityöntekijä
Haun deadline: 31.01.2021
Minimikoulutus: Lääketieteen ylioppilas
Nyt olisi tarjolla selkeä syväriprojekti iäkkäiden monilääkityksestä laajassa kohorttiaineistossa. Tutkimuksessa kartoitetaan iäkkäiden lääkkeiden käyttöä ja lääkitysten yhteyttä mm. gerasteniaan ja muihin ikääntymiseen liittyviin tekijöihin. Aihe on suosittu ja ajankohtainen geriatrian alalla. Tehtävänäsi on auttaa lääkitysmuuttujan muodostamisessa ja laskea muuten valmiista aineistosta tulokset. Projektia ohjaavat LT Markus Haapanen sekä prof. Timo Strandberg. Syväriprojektin sisältöä on mahdollista räätälöidä aineiston puitteissa mielenkiintosi mukaan ja laajan aineiston puitteissa on mahdollista myös jatkaa tutkimuksen tekemistä syväreiden jälkeen. Lisätietoja saat olemalla yhteydessä markus.haapanen@helsinki.fi