Osastonlääkäriksi Jorviin!


Ilmoitus julkaistu: 03.05.2021
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: HUS Sisätaudit ja kuntoutus, Jorvin sairaala
Työnimike: Osastonlääkäri
Työn alkamisajankohta: Aikaisintaan 01.06.2021
Haun deadline: 31.05.2021
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Viikottainen työaika: 38,25
Palkkaus: HUSin mukainen
Yhteystiedot: Ritva Kauppinen-Mäkelin
050 428 7410
HUS Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikössä on haettavana osastonlääkärin virka. Toimipisteenä on Jorvin sairaala. Työ alkaa 11.5.2021 tai sopimuksen mukaan.

Työnkuvaan kuuluu toimia sisätautien konsultoivana lääkärinä ensi sijassa kirurgian osastoilla. Lisäksi toimenkuvaan voidaan sisällyttää työskentelyä sisätautien vuodeosastolla ja sisätautien ajanvarauspolilkinikalla sekä erikoistuvien lääkärien koulutusta.

Jorvin kirurgian tornissa hoidetaan gastroenterologian, plastiikkakirurgian, ortopedian ja endokriinisen kirurgian alaan kuuluvia potilaita. Kiinnostus lihavuusleikkausten ja diabetekseen hoitoon on eduksi.

Virkaan kuuluu takapäivystysvelvollisuus.

 

Hakukelpoisuus:

Erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Haettavana olevan viran kohdalla soveltuva erikoisala on sisätaudit.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

 

Lisätietoja antaa ylilääkäri Ritva Kauppinen-Mäkelin, p. 050 428 7410