Osastolääkäri / Kouluttajalääkäri Haartmanin sairaalaan!


Ilmoitus julkaistu: 03.05.2021
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: HUS Sisätaudit, Haartmanin sairaala
Työnimike: Osastonlääkäri / Kouluttajalääkäri
Työn alkamisajankohta: Aikaisintaan 01.06.2021
Haun deadline: 31.05.2021
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Viikottainen työaika: 38,25
Palkkaus: HUSin mukainen
Minimikoulutus: Lääketieteen lisensiaatti
Yhteystiedot: Eve Korhonen
eve.korhonen@hus.fi
0405863483
Haemme Haartmanin sairaalaan HUS Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikön Sisätautien linjalle sisätautien erikoislääkäriä osastonlääkärin vakanssiin sekä kouluttajalääkärin (KOVA) tehtävään. Työhön sisältyy 20 % työaikaa erikoistuvien ohjaukseen, arviointiin ja palautekeskusteluihin sekä 80 % kliinistä työtä osastoilla.

Haartmanin päivystyssairaalassa hoidetaan Helsingin eteläisen, keskisen ja läntisen alueen päivystysluonteista hoitoa tarvitsevia aikuisia potilaita. Haartmanin sisätautien osastojen hoitojaksot liittyvät pääasiassa erilaisiin infektio- ja sydänsairauksiin. Erikoisosaamistamme on myös ikääntyvien monisairaiden potilaiden hoito.

Kouluttajalääkäri on HUSin ja Helsingin yliopiston yhteistyössä suosittelema malli erikoistuvien koulutuksen laadun parantamiseksi. Kouluttajalääkäri on määrätyn erikoisalan erikoislääkäri, koulutuksen asiantuntija, jolla on erikoislääkärikoulutuksen kokonaisuuden koordinaatiovastuu toimialalla yhteistyössä professorin/koulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa.

Kouluttajalääkärin tehtävät ovat mm. seuraavat:

– seuraa koulutusohjelman määrittämien osaamistavoitteiden toteutumista erikoistuvien käytännön työssä

– seuraa ohjauksen toteutumista erikoistuvan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti

– osallistuu erikoistuvien lääkärien ohjaukseen ja osaamisen arviointiin muiden erikoislääkärien tukena

– seuraa, että palautekeskustelut toteutuvat työpisteen kouluttajien kanssa

– toimii yhteistyössä koulutuksen vastuuhenkilön kanssa ja raportoi säännöllisesti

– huolehtii erikoistuvien sujuvasta siirtymisestä koulutusta antavien toimipisteiden välillä yhteistyössä muiden kliinisten lähikouluttajien kanssa

– ylläpitää henkilökohtaista vuorovaikutusta oman erikoisalansa erikoistuviin lääkäreihin

Helsingin yliopisto maksaa palkkiota kouluttajalääkärille päätöksen HY/2485/00.00.06.03/2020 mukaisesti 500 euroa / kk HUSin maksaman osastonlääkärin kuukausipalkan (kokemuksen mukaan 4791,54 – 5471,04€/kk) lisäksi. Virkaan valittu osastonlääkäri nimetään suostumuksensa mukaan erikoisalan kouluttajalääkäriksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan, aluksi ajalle 1.2.2021 – 31.12.2023.

Osastonlääkärin työnkuvaan Haartmanissa kuuluu monipuolista sisätautilääkärin työtä vuodeosastoilla, konsultaatiotoimintaa, erikoistuvien lääkäreiden koulutusta, sisätautiosastojen toimintojen kehittämistä sekä takapäivystystä sisätautien erikoisalalla.

Haartmanin sairaala sijaitsee Meilahdessa, erinomaisten kulkuyhteyksien varrella aivan Meilahden torni- ja kolmiosairaaloiden ja Biomedicumin tutkimus- ja opetuskeskuksen vieressä. Bussi- tai raitiovaunumatka Helsingin ydinkeskustaan sujuu alle vartissa.

Aloitus sopimuksen mukaan. Osastonlääkärin tehtävä on vakituinen ja palkkaus HUSin erikoislääkäreiden palkkataulukon mukainen. Haartmanissa on käytössä työajanseuranta, joka mahdollistaa virka-ajan ulkopuolisen työn korvaamisen.

 

Kelpoisuusehdot

Laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Sisätautien erikoislääkäri.

Aiempi pedagoginen koulutus katsotaan eduksi, mutta kouluttajalääkäreille järjestetään tarvittaessa pedagogista koulutusta siten, että koulutusmääräksi tulee yhteensä 80 tuntia (aloitusvaihe 40 tuntia, loput täydennyskoulutuksena). Kouluttajalääkäreiden pedagogisesta koulutusratkaisusta ja sen vaatimasta resursoinnista neuvotellaan lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin kanssa.

Eduksi voidaan katsoa myös erikoislääkärinoikeudet muilta sopivilta erikoisaloilta, kokemus hallintotehtävistä ja kehittämistyöstä

 

Hakukelpoisuus:

Erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Haettavana olevan viran kohdalla soveltuva erikoisala on sisätaudit.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.