Monipuolista erikoistuvan lääkärin työtä Peijaksen sairaalan sisätaudeilla


Ilmoitus julkaistu: 05.03.2023
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: Peijaksen sairaala, sisätaudit
Työnimike: Erikoistuva lääkäri
Työn alkamisajankohta: 1.8.23 alkaen
Haun deadline: 18.12.2023
Viikottainen työaika: 37,25
Palkkaus: Lääkärisopimuksen mukainen
Minimikoulutus: LK, viiden vuoden opinnot
Yhteystiedot: Laura Sundell
Laura.Sundell@hus.fi
050-4272658
Haluatko oppia perusasiat sisätaudeista ja työskennellä hyvässä ohjauksessa? Tervetuloa joukkoomme erikoistuvaksi lääkäriksi Peijaksen sairaalan sisätaudeille!

Haemme HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikön Sisätaudit linjan Peijaksen sairaalaan erikoistuvia lääkäreitä. Peijaksen sairaalassa voi suorittaa 2 vuotta ja 3 kk kestävän runkokoulutuksen lisäksi myös 1 vuoden eriytyvää koulutusta. Muille aloille erikoistuvat lääkärit ovat tehneet reunakoulutusta yleensä 3 – 12 kk ajan. Yleislääkärit ja geriatriaan erikoistuvat lääkärit ovat myös erittäin tervetulleita.

Työjakson sijoituspaikkoina ovat sisätautien vuodeosastot, päivystyspoliklinikka ja päivystysalue (päivystysosasto ja tehovalvonta) sekä sisätautien poliklinikka. Vuodeosastolla S3 on ensisijaisesti kardiologisia potilaita ja vuodeosastolla S2 hematologisia ja yleissisätautisia potilaita. Sairaalassa on myös sydänvalvontaosasto ja kardiologinen angiolaboratorio. Suppeista erikoisaloista ovat edustettuina hematologia, kardiologia, gastroenterologia, reumatologia ja yleissisätaudit.

Vuodeosaston S3 seniorina ja ylikiertäjänä toimii kardiologiaan perehtynyt sisätautien erikoislääkäri. Tällä osastolla järjestämme koulutusta sydämen ultraäänitutkimuksista ja halukkailla on mahdollisuus oppia tutkimuksen suorittamista myös käytännössä. Vuodeosastolla S2 seniorilääkärinä ja ylikiertäjänä toimii sisätautien erikoislääkäri ja hematologisista potilaista vastaa hematologian erikoislääkäri. Päivystyspoliklinikalla ja päivystysosastolla toimivaa erikoistuvaa lääkäriä ohjaa ja opastaa useat akuuttihoidon erikoislääkärit. Ultraääniopetusta järjestetään myös päivystysalueella, jossa on käytössä useita laitteita. Sairaalassa on myös neurologian ja keuhkosairauksien erikoislääkäreitä ja vuodeosastot.

Päivystyksiä kuukaudessa on 3 – 5, joista osa on päivä- ja iltavuoroja. Yöllä on paikalla kaksi sisätautipäivystäjää, joista toinen on seniori ja toinen juniori. Anestesiapäivystäjä on koko ajan talossa ja takapäivystäjä tavoitettavissa läpi vuorokauden. Iltaisin on mahdollista tehdä klo: 21 päättyviä illan apupäivystysvuoroja minkä aikana pääsee turvallisesti ja tuetusti oppimaan sisätauteja useamman lääkärin ohjauksessa.

Sisätautiklinikan erikoislääkäritilanne on hyvä ja erikoistuvan lääkärin työ on hyvin tuettua ja ohjattua.

Aloitusajankohta 1.8.23 tai sen jälkeen. Kesän-23 sijaisuudet on jo täytetty.

Kysy rohkeasti lisää ja tule mukaan meidän mukavaan tiimiimme.

Laura Sundell
Sisätautien ylilääkäri
Laura.Sundell@hus.fi
050-4272658