Lääketutkimus 20-45 –vuotiaille miehille


Ilmoitus julkaistu: 05.04.2023
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: CRST Oy | Turku ja Helsinki
Työnimike: Osallistujaksi kliiniseen lääketutkimukseen
Työn alkamisajankohta: Osallistuminen huhti-kesäkuun aikana
Haun deadline: 04.06.2023
Viikottainen työaika: Tutkimukseen kuuluu 2 lyhyttä käyntiä ja yksi vuorokausi tutkimuskeskuksessa.
Palkkaus: Tutkimukseen osallistujille maksetaan korvaus 451,63 €. Mahdolliset matkakulut korvataan.
Yhteystiedot: Hanna-Mari Koskimaa
hanna-mari.koskimaa@crst.fi
040 8244802
Haemme osallistujia tutkimukseen, joka selvittää HER-096–nimisen tutkimusvalmisteen kerta-annosten turvallisuutta, siedettävyyttä ja käyttäytymistä elimistössä. Tutkimusvalmistetta kehitetään käytettäväksi Parkinsonin taudin hoidossa.

TUTKIMUKSEN TARKOITUS
Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä liikehäiriösairaus, jonka oireita ovat mm. vapina, yleinen liikkumisen hidastuminen, lihasten jäykkyys ja puheen tuoton vaikeutuminen. Nykyisin käytettävissä olevat hoidot lievittävät taudin oireita, mutta sairauden etenemistä hidastavia hoitoja ei vielä ole.

HER-096 on synteettisesti valmistettu pieni peptidi eli aminohappoketju. Yhdisteen on eläinmalleissa todettu kulkeutuvan aivoihin ihonalaisen annostelun jälkeen ja toimivan Parkinsonin taudin keskeisiä aiheuttajia vastaan. Sen on todettu ehkäisevän dopamiinia tuottavien hermosolujen rappeutumista ja tuhoutumista sekä edistävän niiden toiminnallista paranemista. Tämä voi auttaa estämään Parkinsonin taudin etenemistä, mikäli lääkehoito aloitetaan sairauden varhaisessa vaiheessa.

Tämän ensimmäisen HER-096 -tutkimusvalmisteella ihmisillä tehtävän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ihonalaisena pistoksena alavatsan alueelle annostellun HER-096 -tutkimuslääkkeen kerta-annosten turvallisuutta, siedettävyyttä ja käyttäytymistä elimistössä

TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMINEN
Tutkimukseen osallistuminen kestää enintään noin 36 päivää ja siihen kuuluu kolme tai neljä käyntiä CRST Oy:n tutkimuskeskuksessa Turussa tai Helsingissä. Tutkimusvalmisteen annostelut toteutetaan Turun tutkimuskeskuksessa. Alkuvaiheessa annosteluja toteutetaan myös Turun yliopistollisen sairaalan ensihoidon yksikön tiloissa. Osallistujan kannalta tutkimuksessa on seuraavat vaiheet:

I) ALKUTARKASTUS: Turussa tai Helsingissä (käynnin kesto on noin 1,5 tuntia; lisäksi saatetaan tarvita toinen lyhyt käynti verikokeita varten),
II) ANNOSTELUKÄYNTI: Turun tutkimuskeskuksessa (sisältää yöpymisen CRST Oy:n tai sairaalan tiloissa); käynnin kesto on noin 26 tuntia, sekä
III) LOPPUTARKASTUS: (Turussa tai Helsingissä, kesto enintään noin 1 tunti).

Saatat soveltua osallistujaksi tutkimukseen, jos:
• olet 20-45 –vuotias mies;
• olet perusterve, eikä sinulla ole säännöllistä lääkitystä käytössä;
• olet normaalipainoinen: painoindeksisi (BMI) on 18 – 30 kg/m2

TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA MAKSETTAVA KORVAUS
Tutkimukseen osallistumisesta aiheutuvasta vaivasta ja epämukavuudesta maksetaan osallistujalle haittakorvauksena 340 €. Sen lisäksi korvataan tutkimukseen osallistumisesta mahdollisesti aiheutuva ansionmenetys todistusta vastaan. Jos osallistujalla ei ole ansiotuloja tai osallistuminen tapahtuu vapaa-aikana, osallistujalle maksetaan haittakorvauksen lisäksi työttömyyspäivärahan peruspäivärahan mukainen korvaus enintään kolmelta tutkimuspäivältä (37,21 €/päivä). Tutkimuslääke ja tutkimukseen liittyvät toimenpiteet ovat maksuttomia ja tutkimuskäynteihin liittyvät matkakustannukset korvataan.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN
Tutkimuksen toteuttaa tutkimuspalveluyritys Clinical Research Services Turku – CRST Oy Turussa (Itäinen Pitkäkatu 4B, 20520 Turku) ja Helsingissä (Energiakatu 4, 00180 Helsinki). Tutkimuksesta vastaava lääkäri on apulaisprofessori Aleksi Tornio. Tutkimuksen toimeksiantaja on suomalainen lääkekehitysyritys Herantis Pharma Oyj.

Jos olet kiinnostunut osallistumisesta tai haluat lisätietoja tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla:

Puhelin (arkisin klo 12-15): Turku 040 8418400 | Helsinki 050 5059873
Sähköposti: tutkimus739@crst.fi

Ilmoittautua voi myös verkkosivujemme kautta sähköisellä lomakkeella:
https://osallistulaaketutkimukseen.fi/kliininen-laaketutkimus-20-45-vuotiaille-miehille-c739/

Yhteydenotto on luottamuksellinen eikä sido Sinua mihinkään.

Tietoa yrityksestämme:
CRST Oy – Clinical Research Services Turku
Toteutamme kliinisiä tutkimuksia uusilla ja markkinoilla olevilla lääkkeillä, elintarvikkeilla ja lääkinnällisillä laitteilla. siakaskuntaamme kuuluu sekä suuria ja tunnettuja että pienempiä lääkekehitysyrityksiä Suomesta ja ulkomailta. Teemme vuosittain noin 15–20 kliinistä tutkimusta, joihin osallistuu sekä vapaaehtoisia terveitä henkilöitä että tiettyä sairautta sairastavia potilaita.

CRST Oy on perustettu vuonna 1995 Turun yliopiston alaiseksi tutkimusyksiköksi, mutta vuodesta 2014 lähtien olemme toimineet itsenäisenä osakeyhtiönä. Tutkimuskeskuksemme sijaitsevat Turussa ja Helsingissä.

Henkilökuntaamme kuuluu tutkimushoitajia, -lääkäreitä, psykologeja ja muita tutkimusten toteuttamiseen tarvittavia asiantuntijoita. Osaava henkilökuntamme varmistaa, että tutkimukseen osallistuminen on sinulle mahdollisimman miellyttävää ja helppoa