Haetaan vapaaehtoisia tutkittavia lääketutkimukseen!


Ilmoitus julkaistu: 01.10.2019
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: HUS Kliininen farmakologia, Tukholmankatu 8C
Työnimike: Vapaaehtoiseksi lääketutkimukseen
Työn alkamisajankohta: Mahdollisimman pian
Haun deadline: 24.10.2019
Työsuhteen laatu: Keikkatyötä
Palkkaus: Haittakorvaus 575,00 €
Yhteystiedot: Taavi Kaartinen
taavi.kaartinen@hus.fi
050 5640228
Tutkimus annosvälin merkityksestä CYP3A4-estäjälääkkeen ja kolesterolilääkkeen yhteisvaikutukseen

Helsingin yliopiston ja HUS:n Kliinisen farmakologian yksikössä on alkamassa lääkeaineyhteisvaikutustutkimus, jossa tutkitaan eräiden HIV-lääkkeiden tehostajana käytössä olevan kobisistaatin vaikutusta laajassa käytössä olevan kolesterolilääkkeen simvastatiinin sekä rauhoittavana lääkkeenä käytettävän midatsolaamin veripitoisuuksiin. Tarkoituksena on selvittää kobisistaatin aiheuttaman CYP3A4-entsyymin estovaikutuksen kestoa ja voimakkuutta. Tutkimukseen haetaan 10 tervettä vapaaehtoista tutkittavaa.

Tutkimus koostuu kontrollivaiheesta sekä kahdesta varsinaisesta tutkimusvaiheesta. Kontrollivaiheeseen sisältyy yksi tutkimuspäivä ja kumpaankin varsinaiseen tutkimusvaiheeseen kaksi kokonaan laboratoriossa vietettävää tutkimuspäivää (1.-5. tutkimuspäivät). Kontrollivaiheeseen ei kuulu esilääkitysjaksoa. Molemmissa varsinaisissa tutkimusvaiheissa tutkittavat saavat esilääkityksenä 150 mg kobisistaattia kerran päivässä neljän päivän ajan. 1.-5. tutkimuspäivinä tutkittaville annostellaan suun kautta 20 mg simvastatiinia ja suonen sisäisesti 0.1 mg midatsolaamia. Varsinaisten tutkimusvaiheiden välillä on vähintään seitsemän päivän lääkkeetön jakso (washout-jakso).

Tutkittavat viettävät 1.-5. tutkimuspäivät kokonaisuudessaan (n. klo 7:30-21:30) Kliinisen farmakologian yksikön tutkimustiloissa Biomedicum 2:ssa Helsingissä (Tukholmankatu 8C). Tutkimuspäivän aikana otetaan verinäytteitä tarkan aikataulun mukaisesti, eikä tutkimustiloista voi tuona aikana poistua. Kutakin tutkimuspäivää seuraavana aamuna n. klo 8 käydään lisäksi tutkimuslaboratoriossa antamassa laskimoverinäyte. Kerätyistä näytteistä määritetään lääkeaineiden ja elimistön omien aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksia, sekä perintötekijöitä ja niiden ilmentymistä.

Tutkimukseen osallistumisesta maksetaan 575,00 euron korvaus, josta tehdään normaali veroprosentin mukainen ennakonpidätys.

Tutkimuspäivät ovat (kaikkiin tutkimuspäiviin tulee osallistua):
1. tutkimuspäivä: 24.10.2019
2. tutkimuspäivä: 18.11.2019
3. tutkimuspäivä: 21.11.2019
4. tutkimuspäivä: 10.12.2019
5. tutkimuspäivä: 12.12.2019

Voit soveltua tutkittavaksi, mikäli olet terve ja normaalipainoinen (ja painoindeksi vähintään 18.5), et käytä säännöllistä lääkitystä, et tupakoi ja olet iältäsi 18-40-vuotias. Muihin lääketutkimuksiin osallistuminen ja veren luovuttaminen on kiellettyä 3 kuukautta ennen tutkimuksen alkua, tutkimuksen aikana ja 3 kuukautta tutkimuksen päättymisestä. Ennen tutkimukseen hyväksymistä tutkittavat saavat vielä kirjallista ja suullista lisätietoa tutkimuksesta ja heiltä pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Lisäksi heille tehdään lääkärintarkastus, jonka yhteydessä otetaan verinäytteitä terveydentilan varmistamiseksi.

Tutkimus on toimivaltaisen eettisen toimikunnan (HUS:n eettinen toimikunta) hyväksymä ja se on ilmoitettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA:lle. Tutkimuksen vastaavana lääkärinä toimii professori Janne Backman (Kliininen farmakologia, HY/HUS).

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä (lisätietoja ja lääkärintarkastusajan sopimista varten). Toivomme yhteydenottoja mieluiten sähköpostilla.

Ystävällisin terveisin,
Taavi Kaartinen, LL, erikoistuva lääkäri
Kliininen farmakologia, HY/HUS
taavi.kaartinen@hus.fi (liitä sähköpostiviestiin mukaan puhelinnumerosi)
puh. +358 50 5640228