Haetaan keikkapäivystäjiä Hyvinkäälle!


Ilmoitus julkaistu: 03.10.2019
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: HUS Hyvinkään sairaalan Akuutti/Päivystys
Työnimike: Päivystävä lääkäri yleislääketieteen päivystykseen
Työn alkamisajankohta: 1.11.2019
Haun deadline: 01.11.2019
Työsuhteen laatu: Määräaikainen keikkatyö
Viikottainen työaika: 6-14 h/keikka, sovittavissa
Palkkaus: LS:n mukainen päivystysajan palkka + 25 €/potilas (jouluna 50 €/potilas)
Minimikoulutus: LK, viiden vuoden opinnot
Yhteystiedot: Juha Valli
040 8398422
Keikkapäivystystä tai erikoistumispaikka Hyvinkäällä!

Tarvitsetko lisätuloja vai haluatko ehkä kehittää osaamistasi ja kokemustasi akutologiasta?

Nopean linjan lääkäriringissämme on vielä tilaa lisätyöstä kiinnostuneille kollegoille. Edellytyksenä on LL tutkinto tai vähintään 5 vuoden opinnot, mieluusti hieman jo kokemusta päivystyksestä tai ainakin palava halu kehittää omaa osaamista. Lupaamme uusille päivystäjille henkilökohtaisesti räätälöidyn palkallisen perehdytyksen, mukavat työkaverit ja hyvän hoitaja-, seniori- ja konsultaatiotuen.

Päivystyspolilla työskentelee päiväaikaan 10-13 lääkäriä, iltaisin 7-8 ja myös yölläkin vähintään neljä etupäivystäjää, joiden lisäksi sairaalassa päivystävät anestesiologi, gynekologi, lastenlääkäri ja psykiatri. Yksin ei siis tarvitse pärjätä, vaan konsultaatiotuki on aina muutaman askelen päässä. Nopean linjan vastaavana lääkärinä toimii yleislääketieteen kouluttajalääkäri.

Päivystystyön lisäksi meillä on tarjolla myös eripituisia sijaisuuksia, myös osa-aikaisena. Työvuorot ovat hyvin sovitettavissa työn, opiskelun tai tutkimustyön ohessa tehtäväksi. Vuorojen varaaminen tapahtuu kätevästi netin kautta millä tahansa laitteella. Joustavien työvuorojärjestelyjen lisäksi tarjoamme kilpailukykyisen kokonaispalkan eli LS:n mukaisen päivystysajan palkan lisäksi potilaskohtaisen palkkion 25 €/potilas (jouluna 50 €/potilas).

Ota rohkeasti yhteyttä!

Hyvinkään sairaala on suuri HUSin 24/7 päivystävä akuuttisairaala, joka toimii akuuttilääketieteen ja yli 20 muun erikoisalan koulutussairaalana. Yhteispäivystyksessämme on käyntejä yli 60 000/vuosi, ja sen toiminta on jaettu medisiiniseen, kirurgiseen, lasten päivystykseen sekä ns. nopeaan linjaan, joka vastaa aiempia yle-/tk-/pth-päivystyksiä.

Hyvinkää Akuutti -tulosyksikköön kuuluvat päivystyspoliklinikan ja -osaston ohella alueen ensihoitopalvelu sekä sydän- ja tehovalvontayksiköt. Päivystysalueella on neljä pääprosessia; nopea linja, lastenlinja sekä medisiininen ja operatiivinen linja. Lasten päivystyksen uudet tilat avautuivat 1.10.2018. Päivystysalueen toimintaan kuuluvat myös 116117- puhelinneuvonta sekä hoitajavastaanotto.