Erikoistuvaksi lääkäriksi sisätaudeille Peijakseen!


Ilmoitus julkaistu: 15.06.2021
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: HUS Sisätaudit ja Kuntoutus, Peijaksen sairaala
Työnimike: Erikoistuva lääkäri
Työn alkamisajankohta: Mahdollisimman pian
Haun deadline: 22.07.2021
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Viikottainen työaika: 38,15
Palkkaus: HUSin mukainen
Minimikoulutus: Lääketieteen lisensiaatti
Yhteystiedot: Heikki Julkunen
heikki.julkunen@hus.fi
050 427 2658
HUS Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikkö Sisätautien linja Peijaksen sairaala hakee erikoistuvia lääkäreitä määräaikaisiin koulutusvirkoihin. Peijaksen sairaalassa voi suorittaa 2 vuotta ja 3 kk kestävän runkokoulutuksen lisäksi myös 1 vuoden eriytyvää koulutusta. Muille aloille erikoistuvat lääkärit ovat tehneet reunakoulutusta yleensä 3 – 12 kk ajan.

Palvelun sijoituspaikkoina ovat sisätautien vuodeosastot, päivystyspoliklinikka ja päivystysalue (päivystysosasto ja tehovalvonta). Vuodeosastolla S3 on ensisijaisesti kardiologisia potilaita ja vuodeosastolla S2 hematologisia ja yleissisätautisia potilaita. Sairaalassa on myös sydänvalvontaosasto ja kardiologinen angiolaboratorio. Suppeista erikoisaloista ovat edustettuina hematologia, kardiologia, gastroenterologia, reumatologia ja yleissisätaudit.

Vuodeosaston S3 seniorina ja ylikiertäjänä toimii kardiologian erikoislääkäri. Tällä osastolla järjestämme koulutusta sydämen ultraäänitutkimuksista ja halukkailla on mahdollisuus oppia tutkimuksen suorittamista myös käytännössä. Vuodeosastolla S2 seniorilääkärinä ja ylikiertäjänä toimii sisätautien erikoislääkäri ja hematologisista potilaista vastaa hematologian erikoislääkäri. Päivystyspoliklinikalla ja päivystysosastolla toimivaa erikoistuvaa lääkäriä ohjaa ja opastaa useat akuuttihoidon erikoislääkärit. Ultraääniopetusta järjestetään myös päivystysalueella, jossa on käytössä useita laitteita. Sairaalassa on myös neurologian ja keuhkosairauksien erikoislääkäreitä ja vuodeosastot.

Päivystyksiä kuukaudessa on 3 – 5, joista osa on päivä- ja iltavuoroja. Yöllä on paikalla kaksi sisätautipäivystäjää, joista toinen on seniori ja toinen juniori. Anestesiapäivystäjä on koko ajan talossa.

Koulutusvirat täytetään heti sopivien hakijoiden löydyttyä.

Hakukelpoisuus: Laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Lisätietoja antaa ylilääkäri Heikki Julkunen, 050 427 2658 tai heikki.julkunen@hus.fi

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.