Erikoistuva lääkäri sekä sijaisuudet, kotihoito, geriatrinen keskus, Keusoten kuntoutussairaala sekä palliatiivinen yksikkö!


Ilmoitus julkaistu: 24.11.2020
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: Keski-Uusimaa
Työnimike: Lääkärit
Työn alkamisajankohta: Sopimuksen mukaan
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Palkkaus: LS
Minimikoulutus: LK, neljän vuoden opinnot
Yhteystiedot: 050 497 0798
Kotiin ja kuntoutukseen annettavan lääkärituen yksikössä on:

erikoistuvan lääkärin paikka auki sekä Keusoten kuntoutuskeskuksessa on tarjolla amanuenssuureja ja sijaisuuksia vähintään neljän vuoden opinnot suorittaneille kandeille.

 

Kotiin ja kuntoutukseen annettavan lääkärituen yksikköön kuuluu kotihoito, geriatrinen keskus, Keusoten kuntoutussairaala sekä palliatiivinen yksikkö. Toimipisteitä meillä on ympäri Keusote ja meille on hyvät julkiset kulkuyhteydet ja omalla autolla pääsee sujuvasti ruuhkaa vastaan

 

Kuntoutussairaala sijaitsee Nurmijärven Kiljavalla ja siellä on neljä osastoa kasi vaativan kuntoutuksen (neurologinen ja fysiatrinen) ja kaksi geriatrisen kuntoutuksen osastoa, siellä sijaitsee  myös geriatrinen arviointiyksikkö. Pääset tutustumaan moniammatilliseen laadukkaaseen kuntoutukseen, joka on hyvä perusta moneen erikoisalaan, ohjaajinasi toimivat neurologian, fysiatrian ja geriatrian erikoislääkärit.

 

Kotihoidossa työskentelemme yhdessä hoitajan kanssa ja pääset tutustumaan potilaisiin heidän kotonaan. Kotona käyminen antaa laajemman käsityksen potilaan kokonaistilanteesta. Tärkeä osa kotihoitoa on kotiinkuntoutus.

 

Geriatrisessa keskuksessa teemme muistidiagnostiikkaa ja ratkomme haastavia geriatrisia ongelmia. Palliatiivinen yksikkö sisältää kahdeksan paikkaisen B-tason vuodeosaston, sekä palliatiivisen poliklinikan Hyvinkään sairaalassa sekä sairaalan konsultaatiotoimintaa.

 

Tutustu tarkemmin hakukuulutukseen ja hae meille!

https://keski-uudenmaansote.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=1233