Erikoistuva lääkäri/Erikoistuva hammaslääkäri hallintoon


Ilmoitus julkaistu: 23.11.2022
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, yhtymähallinto, Helsinki
Työnimike: Erikoistuva lääkäri/Erikoistuva hammaslääkäri
Työn alkamisajankohta: 1.1.2023
Haun deadline: 13.12.2022
Palkkaus: LS
Minimikoulutus: lääketieteen lisensiaatti; hammaslääketieteen lisensiaatti
Yhteystiedot: Veli-Matti Ulander
veli-matti.ulander@hus.fi
050 4271 536
Erikoistumispaikka tulevaisuuden johtajalle

Haluatko työskennellä Suomen suurimman sairaanhoitopiirin hallinnossa ja perehtyä yliopistosairaalan johtamiseen?

Haemme lääkäriä tai hammaslääkäriä hallintoon erikoistuvan lääkärin tehtävään HUS Helsingin yliopistolliseen sairaalaan. Kyseessä on määräaikainen koulutustehtävä ajalla 1.1.-31.12.2023.

Erikoistuvana lääkärinä työskentelet HUS Yhtymähallinnossa osana hallintoylilääkäritiimiä ja esihenkilönäsi toimii hallintoylilääkäri. Hallintoylilääkäri toimii tarvittaessa johtajaylilääkärin sijaisena. Hallintoylilääkäri vastaa potilaan oikeuksien toteutumisesta ja tiimin jäsenet vastaavat muun muassa kanteluasioiden käsittelystä, hoitoon pääsyn raportoinnista ja potilaiden tietosuojasta. Tiimin jäsenenä pääset mukaan tähän työhön ja lisäksi erikoistuvan lääkärin tehtäväsi sisältää sairaanhoidon hallintoon, kuntayhtymän lääketieteelliseen johtamiseen ja sairaanhoidon kehittämiseen liittyviä toimeksiantoja ja selvityksiä. Vuoden kuluessa pääset perehtymään monipuolisesti HUSin johtamisrakenteisiin.

Työtehtäväsi voivat suuntautua niin koko HUS yhtymätason kysymyksiin kuin myös tulosalueiden ja tulosyksiköiden asioihin. Teet tiivistä yhteistyötä yhtymähallinnon muiden vastuualueiden kanssa ja perehdyt työtehtävissäsi mm. henkilöstöhallinnon, taloushallinnon sekä opetus- ja tutkimushallinnon toimintaan sekä sairaalahallintoa koskevaan lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen. Työtehtäviäsi on mahdollista muotoilla myös kiinnostuksen kohteittesi mukaisesti.

Mistä työpäiväsi esimerkiksi koostuvat:

– eri työryhmien asiantuntijasihteerin tehtävät

– valvontaviranomaisten antamien ratkaisujen arviointi sekä kantelu- ja muistutusasioiden yhteenvetojen tekeminen ja arviointi

– erilaisten selvitysten laatiminen ja selvitystyön tukeminen

– hallintoylilääkärin avustaminen hänen vastuullaan olevissa tehtävissä, muut hallintoylilääkärin osoittamat tehtävät

Menestyäksesi tässä tehtävässä tarvitset:

– Hyvät vuorovaikutus, viestintä- ja yhteistyötaidot

– Aktiivisen, itsenäisen ja oma-aloitteisen asiantuntijaotteen

– Kykenet työskentelemään itsenäisesti vastuullisissa tehtävissä ja sinulla on kyky tehdä nopeita ratkaisuja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä

– Olet yhteistyökykyinen ja aktiivinen toimija moniammatillisessa työympäristössä ja työskentelet mielelläsi erilaisten sidosryhmien kanssa

– Hallitset tai omaksut nopeasti keskeisten tietojärjestelmien käytön työtehtävissä ja osaat laatia kirjallisia selvityksiä, lausuntopyyntöjä ja lausuntoja

Tehtävässä toimiminen kartuttaa täysimääräisesti terveydenhuollon erikoistumiskoulutusta. Tehtävää voivat hakea myös muut hallinnollisista tehtävistä kiinnostuneet lääkärit ja hammaslääkärit. Tehtävässä on mahdollista suorittaa erikoistumiskoulutukseen kuuluvaa johtamiskoulutuksen valinnaista 20 opintopisteen kokonaisuutta.

Tehtävä avaa näköalapaikan Suomen terveydenhuollon johtamiseen!

Tartu haasteeseen ja tule edelläkävijäksi! Hakuaika päättyy 13.12.2022.

Hakukelpoisuus
Erikoistuva lääkäri: Laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.
Erikoistuva hammaslääkäri: Laillistettu hammaslääkäri tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä.

Jotta voit tulla valituksi tehtävään, sinulla tulee olla Suomessa lääkärin tai hammaslääkärin laillistus. Opinto-oikeus terveydenhuollon erikoistumisohjelmassa, aikaisempi hallinnollinen tai vastaava kokemus ja tohtorin tutkinto voidaan katsoa sinulle eduksi.

Lisäksi odotamme sinulta hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaitotaito katsotaan eduksi.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain pykälien 48 ja 48 a mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot
Lisätietoja sinulle mielellään:
– vs. hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander, veli-matti.ulander@hus.fi 050 4271 536,
– Sote hankejohtaja Teppo Heikkilä, teppo.heikkilä@hus.fi 040 1495 017.