Erikoistumaan tai kesätöihin Peijaksen sairaalan sisätaudeille!


Ilmoitus julkaistu: 04.01.2022
Työpaikan/yksikön nimi ja sijainti: Peijaksen sairaala, Vantaa
Työnimike: Erikoistuva lääkäri sisätaudit
Työn alkamisajankohta: Helmikuu-22 alkaen
Haun deadline: 31.05.2022
Viikottainen työaika: 38,25
Palkkaus: Lääkärisopimuksen mukainen
Minimikoulutus: LK, neljän vuoden opinnot, LK, viiden vuoden opinnot, lääketieteen lisensiaatti
Yhteystiedot: Laura Sundell
Laura.Sundell@hus.fi
050 4272658
Peijaksen sairaalan lääkäritilanne on nopeasti parantunut ja vuoden alusta kaikki erikoislääkärivirat ovat täynnä. Erikoistuvien määrä on myös selvästi parempi. Helmikuusta alkaen olisi tilaa 1-2 erikoistuvalle ja kesällä parille kandidaatille.

Peijaksessa voi suorittaa 2 vuotta ja 3 kk kestävän runkokoulutuksen lisäksi myös 1 vuoden eriytyvää koulutusta. Muille aloille erikoistuvat lääkärit ovat tehneet reunakoulutusta yleensä 3-12 kk ajan.
Palvelun sijoituspaikkoina ovat sisätautien vuodeosastot, päivystyspoliklinikka ja päivystysalue (päivystysosasto ja tehovalvonta). Osastolla S3 on ensisijaisesti kardiologia potilaita ja osastolla S2 hematologisia ja yleissisätautisia potilaita. Sairaalassa on myös sydänvalvontaosasto ja kardiologinen angiolaboratorio. Suppeista erikoisaloista ovat edustettuina hematologia, kardiologia, gastroenterologia, reumatologia ja yleissisätaudit.

Osaston S3 seniorina ja ylikiertäjänä toimii kardiologiaan perehtynyt erikoislääkäri. Tällä osastolla järjestämme koulutusta sydämen ultraäänitutkimuksista ja halukkailla on mahdollisuus oppia tutkimuksen suorittamista myös käytännössä. Osastolla S2 seniorilääkärinä ja ylikiertäjänä toimii sisätautien erikoislääkäri ja hematologisista potilaista vastaa hematologian erikoislääkäri. Päivystyspoliklinikalla ja päivystysosastolla toimivaa sairaalalääkäriä ohjaa ja opastaa useat akuuttihoidon erikoislääkärit. Ultraääniopetusta järjestetään myös päivystysalueella, jossa on käytössä useita laitteita. Sairaalassa on myös neurologian ja keuhkosairauksien erikoislääkäreitä ja vuodeosastot.

Päivystyksiä kuukaudessa on 3-5, joista osa on päivä- ja iltavuoroja. Paikalla yöllä on kaksi sisätautipäivystäjää, joista toinen on seniori ja toinen juniori. Anestesiapäivystäjä on koko ajan talossa. Päivystyksessä on seniorituki jatkuvasti ja heti saatavilla.

Kesäsijaisille erikoislääkäri-ohjattua työtä osastolla ja päivystyspoliklinikalla.

Lämpimästi tervetululoa Peijakseen!
Laura Sundell
Ylilääkäri, Peijas sisätaudit Laura.Sundell@hus.fi
050 4272658